شروع سال تحصیلی مدارس انگلستان

سال تحصیلی انگلیس از سپتامبر هرسال شروع می شود و در ماه ژوئیه به اتمام می رسد. هر سال تحصیلی از سه ترم به همراه یک یا دو هفته تعطیلات در وسط هر ترم تشکیل شده است.

ترم پاییز

اوایل سپتامبر شروع می شود و در هفته سوم ماه دسامبر به پایان می رسد.

تعطیلات بین ترم: پایان اکتبر (1 هفته)

تعطیلات کریسمس به مدت دو هفته

ترم بهار

هفته اول / دوم ژانویه شروع می شود و در اوایل آوریل پایان می یابد.

تغطیلات بین ترم: میانه / پایان فوریه (1 هفته)

تعطیلات عید پاک به مدت دو هفته

ترم تابستان

دو هفته بعد از عید پاک شروع می شود و هفته سوم تیرماه تمام می شود

تعطیلات بین ترم: پایان ماه مه (1 هفته)

تعطیلات تابستانی: شش هفته

شروع سال تحصیلی دانشگاه های انگلستان

به طور کلی سال تحصیلی دانشگاه های انگلستان تقریباً از ماه سپتامبر شروع و در ماه ژوئن پایان می یابد همچنین یک دانشجوی کارشناسی ارشد در ماه های تابستان فرصت لازم برای نوشتن پایان نامه خود را خواهد داشت.