مدارک لازم جهت تجدید(تعویض) گذرنامه (Renewal)

1ـ اصل گذرنامه

2ـ تكميل فرم شماره1 (پشت صفحه)

3ـ اصل شناسنامه جديد ايرانى و يك نسخه كپى خوانا از كليه صفحات شناسنامه متقاضى و همراهان در گذرنامه

4ـ چهار قطعه عكس جديد(عكسها بايد ظرف 6ماه گذشته گرفته شده باشند.) 3×4 سانتيمتر PASSPORT PICTURE رنگي از روبرو، واضح و با زمينه روشن، عكسها بدون عينك و كلاه، عكسهاى بانوان و دوشيزگان 9 سال به‌ بالا با حجاب كامل بوده بطوريكه فقط گردى صورت نمايان باشد و پشت كليه عكس‌ها نام و نام‌خانوادگي درج گردد.(عكس‌هاى كامپيوترى قابل قبول نمي‌باشند.)

لطفاً جهت جلوگيرى از انعكاس جوهر بين عكسها ورقه‌هايى قرار دهيد.

5ـ كپى ورقهI-94 يا كپى از دو طرف كارت اقامت يا مدركي دال بر وضعيت اقامت در آمريكا و براىمشمولين ماده 989 قانون مدنى(دارا بودن تابعيت خارجى) قبل از ارسال مدارك از نمايندگى تقاضاى فرم شماره 989 و در صورت پناهنده بودن تقاضاى فرم شماره 723 شود.

6ـ چنانچه فرد يا افراد ديگرى بعنوان همراه در گذرنامه هستند براى هر كدام نيز سه قطعه عكس جداگانه(با مشخصات ذكر شده در پشت عكسها) مورد نياز است. صدور گذرنامه جداگانه جهت فرزندان بالاى 18سال الزامى است.(به قسمت تفكيك گذرنامه رجوع شود.)

7ـ هزينه تجديد(به فهرست هزينه خدمات كنسولى فرم شماره 600 رديف شماره 1 رجوع شود.)

مدارك لازم جهت تجديد(تعويض) گذرنامه دانشجويان

دانشجويان واجد شرايط بر طبق ضوابط وزارتخانه‌هاى علوم، تحقيقات و فناورى يا بهداشت و درمان و آموزش پزشكى از پرداخت هزينه گذرنامه معاف مى‌باشند. مدارك مورد نياز دانشجويان علاوه بر موارد ذكر شده فوق(تجديد گذرنامه) به شرح ذيل مى‌باشد :

1ـ اصل ريز نمرات از شروع تحصيل تاكنون با مهر برجسته دانشگاه

2ـ برگ اشتغال به تحصيل از دفتر مشاور دانشجويان خارجى دانشگاه، (دانشجويان داراى كارت اقامت دائم و يا متولدين آمريكا از دفتر ثبت نام دانشگاه) با ذكر رشته و مقطع تحصيلي(كارشناسى، كارشناسى ارشد و يا دكترا) تاريخ شروع و اتمام تحصيلات، ممهور به مهر برجسته دانشگاه.

3ـ اصل برگI-20 و I-94 معتبر(دانشجويان داراى كارت اقامت دائم تصوير دو طرف كارت اقامت را ارسال دارند.)

4ـ تكميل فرم شماره 54 (در خواست‌نامه تسهيلات دانشجوئى) به همراه يك قطعه عكس

5ـ تصوير مدرك مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه عمومى(معافيت تحصيلى، كارت پايان خدمت، كارت معافيت دائم و غيره) دانشجويان داراى كارت اقامت دائم و يا متولدين آمريكا جهت دريافت معافيت تحصيلى به فرم شماره 61 رجوع نمائيد.

مدارك لازم جهت تمديد گذرنامه(Extension)

هموطنانى كه گذرنامه جديد دريافت نموده‌اند، بايد شش ماه قبل از اتمام اعتبار 5ساله اول نسبت به تمديد آن اقدام نمايند.

1ـ اصل گذرنامه

2ـ تكميل فرم شماره 1 (پشت صفحه)

3ـ يك قطعه عكس جديد

4ـ وضعيت اقامت(به بند شماره 5 قسمت تجديد گذرنامه رجوع شود.)

5ـ هزينه تمديد(به فهرست هزينه خدمات كنسولى فرم شماره 600 رديف شماره 2 رجوع شود.) ضمناً هزينه تمديد گذرنامه دانشجويان با ارائه مدارك درخواست شده در تجديد گذرنامه دانشجويان رايگان خواهد بود.

مدارك لازم جهت تفكيك گذرنامه(گذرنامه جداگانه)

1ـ صدور گذرنامه جداگانه جهت فرزندان بالاى 18سال الزامى است.

2ـ اصل گذرنامه‌اى كه آخرين بار با آن از ايران خارج شده است.(در صورت همراه بودن در گذرنامه باطله قبلى ارسال اصل آن الزاميست.)

3ـ تكميل فرم شماره 1 (پشت صفحه) جهت دارنده گذرنامه و هر يك از متقاضيان تفكيك گذرنامه جداگانه

4ـ اصل شناسنامه جديد همراه يا همراهانى كه تقاضاى دريافت گذرنامه جداگانه دارند.

5ـ تقاضاى كتبى(پدر يا قيم براى فرزند زير 18سال) مبنى بر تفكيك يا صدور گذرنامه

6ـ چهار قطعه عكس جديد جهت هر يك از متقاضيان گذرنامه جداگانه(به بند شماره 4 قسمت تجديد گذرنامه رجوع شود.)

7ـ وضعيت اقامت(به بند شماره 5 قسمت تجديد گذرنامه رجوع شود.)

8ـ هزينه تفكيك(به فهرست هزينه خدمات كنسولى فرم شماره 600 رديف شماره 3 رجوع شود.)

نكات مهم :

1ـ آن دسته از هموطنانى كه براى مسافرت و يا اقامت كمتر از 6ماه به ايران مسافرت مينمايند بايد نسبت به اخذ مهر خروج از كشور از اين نمايندگى اقدام نمايند. لذا براى صدور مهر خروج در گذرنامه با تكميل فرم شماره 300 و ارسال مدارك لازم اقدام نمايند.

2ـ با توجه به باطل شدن شناسنامه‌هاى قديمىس نسبت به تعويض آن با درخواست فرم تعويض شناسنامه(شماره 423) اقدام شود.

3ـ كليه مشمولين خدمت نظام‌وظيفه عمومى كه تا تاريخ 76/12/29 از كشور خارج شده‌اند و فاقد كارت پايان خدمت مى‌باشند، مى‌توانند با تقاضاى فرم شماره 301 از نمايندگى مهر خروج مشمولين يكبار در سال دريافت نمايند.

4ـ قبل از ارسال هرگونه مدرك، شماره گذرنامه را يادداشت و نزد خود نگهدارى نمائيد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *